0985.456.616

Thứ 6, 18/01/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Ban Chỉ đạo 1389 Quân khu: Kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 214 và Lữ đoàn 603

Ban Chỉ đạo 1389 Quân khu: Kiểm tra tại Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 214 và Lữ đoàn 603

Trong 3 ngày (từ 13 đến 15-8), Ban Chỉ đạo 1389 Quân khu do Đại tá Nguyễn Tuấn Linh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1389, Trưởng phòng Điều tra hình sự Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 1389) tại Trường Quân sự Quân khu, Lữ đoàn 214 và Lữ đoàn 603.bcdncncnjjancncc


bcdncncnjjancncc

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 214

 

Ban Chỉ đạo 1389 Quân khu đánh giá: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác 1389; ban hành đầy đủ hệ thống văn bản theo đúng quy định; thường xuyên kiện toàn Tiểu Ban chỉ đạo 1389 của đơn vị và làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, chỉ huy về công tác này.

 

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện hiệu quả công quản lý, định hướng tư tưởng; công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội. Tiểu ban Chỉ đạo 1389 các đơn vị thường xuyên duy trì thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ hoạt động; sổ sách, hồ sơ lưu trữ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm được triển khai khá hiệu quả; việc nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự được duy trì thường xuyên.

 

Đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị cần tăng cường thực hiện tốt công tác 1389, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tiểu Ban chỉ đạo 1389; duy trì thực hiện nghiêm chế độ quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với quân nhân trong đơn vị; phòng ngừa có hiệu quả các vi phạm, tệ nạn xã hội phát sinh trong nội bộ và những tác động tiêu cực từ địa bàn vào trong đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy, Tiểu Ban chỉ đạo 1389 trong quản lý, sử dụng vũ khí, phương tiện, trang bị kỹ thuật, đất quốc phòng, tài sản công, không để xảy ra mất an toàn, thất thoát, tham nhũng, lãng phí, lộ, lọt thông tin hoặc sử dụng sai mục đích; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân, tránh để phát sinh hiện tượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình trạng vay nợ không có khả năng thành toán./.

Duy Hưng