0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Cần phải kiên quyết chống bệnh thành tích

Cần phải kiên quyết chống bệnh thành tích

Không phải bây giờ mới xuất hiện, mà căn bệnh thành tích đã có từ lâu. Bệnh thành tích xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, ở các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. Chạy theo thành tích đã trở thành căn bệnh “nan y” khó chữa và khó kiểm soát.


Một ví dụ điển hình như, có thời gian phong trào xóa đói giảm nghèo được các địa phương đua nhau báo cáo với những số liệu, thành tích nổi bật khiến nhiều người có ảo tưởng là mục tiêu xóa đói giảm nghèo của địa phương mình đã sắp hoàn thành. Nhưng trên thực tế, đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn rất khó khăn, chưa được cải thiện bao nhiêu, nhất là ở những nơi sản xuất nông nghiệp thuần túy, vùng sâu, vùng xa, biên giới…

 

Có giai đoạn, báo chí phanh phui chuyện đội bóng đá thiếu niên của một vài tỉnh chỉ vì căn bệnh thành tích nên những người “cầm quân” đã lập hồ sơ, khai man tuổi cầu thủ. Khi chuyện bị lộ, thành tích chẳng những bị thu hồi, người “bày mưu, tính kế” đã bị xử lý kỷ luật.

 

Hay chuyện một tổ dân phố có 65 hộ gia đình mà tới 62 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, đạt 95%. Nhưng đối chiếu với tiêu chuẩn, thì chỉ có 75% số hộ đạt được danh hiệu đó. Nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lỗ thật, lãi giả, nhưng vẫn báo cáo thành tích vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và vẫn tồn tại.

Hầu như các cấp, các ngành đều có những bệnh thành tích với quy mô, mức độ khác nhau, điển hình là ở ngành giáo dục. Nhiều đề tài khoa học khi nghiệm thu đạt xuất sắc, nhưng không phát huy hiệu quả và cũng không thể áp dụng vào thực tiễn. Học sinh trung học phổ thông đạt loại giỏi, xuất sắc cao và tỷ lệ thi tốt nghiệp rất cao, như năm 2018 tới trên 90% nhưng thi vào đại học không đỗ. Nhiều nơi, học sinh ngồi nhầm lớp, giáo viên chưa đủ trình độ, khả năng và phẩm chất đạo đức để đứng trên bục giảng…

 

Thiết nghĩ, hiện nay, Đảng ta đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên các cấp, các ngành, các địa phương cần phải kiên quyết chống căn bệnh thành tích để làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành động lực cổ vũ, động viên mọi tổ chức, cá nhân nỗ lực vươn lên, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

            Phạm Như Hùng