0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tiến hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc bản chất của sự việc hòng gây nhiễu loạn thông tin, tạo dự luận không tốt, nhận thức lệch lạc về kết quả Hội nghị, nhằm hạ uy tín của Đảng cũng như cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.ktttkkkkmmnnnlllla


Chúng ra sức rêu rao bằng những luận điểm cũ rích rằng: “Những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng”; do “phe nhóm”, đấu đá “cục bộ” trong Đảng; “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời”; “Chỉ khi xóa bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam thì mới hết tham nhũng”… Ngoài ra, chúng còn lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để chống phá Đảng, kêu gọi biểu tình, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh -chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống của nhân dân. Những bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện, biến việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên do tham nhũng thành tranh chấp quyền lực, phe phái trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước là một thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch.


ktttkkkkmmnnnlllla

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)/nguồn Internet.

 

Có thể khẳng định rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xác định đây là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với quan tâm, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng kiên quyết đấu tranh chống thói hư, tật xấu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong”. Người cũng hết sức coi trọng việc thường xuyên và kiên quyết đấu tranh làm trong sạch bộ máy, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất. Bác từng nhấn mạnh: “Dùng pháp luật mà trị những kẻ ăn năn, hối lỗi. Đã trị, đang trị và sẽ trị cho kỳ hết” và “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ đó giữ địa vị nào, làm nghề gì”.


Quán triệt tư tưởng của Người và từ thực tiễn công tác cán bộ thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thể hiện sự kiên quyết trong xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Kể từ sau Đại hội XII của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, trong đó có cả cán bộ đương chức (ông Đinh La Thăng, ông Võ Kim Cự, bà Hồ Thị Kim Thoa, bà Phan Thị Mỹ Thanh, ông Huỳnh Đức Thơ, ông Trịnh Xuân Thanh) và có cả cán bộ đã nghỉ hưu (ông Vũ Huy Hoàng, ông Nguyễn Phong Quang, ông Dương Anh Điền, ông Nguyễn Văn Thiện)... Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỷ luật đồng chí Nguyễn Xuân Anh vì vi phạm các khuyết điểm sau: Chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, gây dư luận xấu trong xã hội.


Chúng ta cần khẳng định rằng, việc xử lý kỷ luật một số cán bộ, đảng viên vi phạm không phải là cuộc thanh trừng nội bộ, “phe nhóm” như luận điệu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã rêu rao, mà là cuộc cách mạng làm trong sạch Đảng, làm Đảng ta mạnh lên. Do vậy, dư luận xã hội và đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đều đồng tình, ủng hộ và cho rằng đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu tình đạt lý, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc. Điều đó càng thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa). Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”.


Việc mượn cớ một số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật trong Đảng để chống phá, đả kích, xuyên tạc, hạ thấp sức mạnh, trí tuệ và bản chất cách mạng tiên tiến của Đảng ta mà các thế lực tiến hành trong thời gian qua đã lộ rõ bản chất thù địch, phản động. Cho dù chúng có dùng “trăm phương, nghìn kế”, bằng âm mưu, thủ đoạn nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được kết quả và ngăn cản được ý chí, quyết tâm đấu tranh loại trừ tham nhũng của Đảng và nhân dân ta. Thành công của Hội nghị Trung ương 6 đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào chủ trương, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước đối với quốc nạn tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

NGUYỄN THANH