1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị nghỉ hưu

Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị nghỉ hưu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch ký ban hành Thông tư số182/2017/TT-BQP, Hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu.htsqdbhhhsnh


htsqdbhhhsnh

Hỗ trợ đóng BHXH cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chuẩn bị nghỉ hưu (Ảnh: minh họa)

 

Theo đó: Đối tương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu theo quy định tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự (có cơ quan chính trị, điều tra, thanh tra, tác chiến, huấn luyện quân sự), có nhiệm vụ dự bị động viên, làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ.


Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan. Được hỗ trợ chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng BHXH, với mức hỗ trợ như sau: 100% kinh phí đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh trong Quân đội quy định tại Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015; tối đa 70% kinh phí đối với doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng nếu sản xuất kinh doanh bị lỗ (doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng có mô hình tổ chức, biên chế của tổ chức quân sự; có nhiệm vụ dự bị động viên; làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh).


Tiền lương tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu bao gồm: Tiền lương theo cấp bậc quân hàm; loại, nhóm, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2020.

Theo ĐCSVN


 

dctttt70nndmmckkdjccc