1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Kiểm tra hoạt động tư pháp trong LLVT Quân khu

Kiểm tra hoạt động tư pháp trong LLVT Quân khu

Từ 14 đến 17-8, Ban Chỉ đạo thống kê hình sự, thống kê tội phạm (TKHS, TKTP) Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Hưng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động của các cơ quan Tư pháp Quân khu.bcdtkkktpbqppa


bcdtkkktpbqppa

Đoàn kiểm tra thống kê hình sự, thống kê tội phạm Bộ Quốc phòng

làm việc tại Tòa án Quân sự Quân khu 3

 

Theo thống kê, hai năm qua, các cơ quan tư pháp Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Đồng thời tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết Quân ủy Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng nói chung và công tác tư pháp nói riêng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Từ đầu 2016 đến nay, các tòa án quân sự trong Quân khu đã thụ lý 33 vụ/63 bị can, bị cáo. Công tác TKHS, TKTP được thực hiện theo đúng quy định; hiệu quả đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm được tăng cường, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn -xã hội và kỷ luật quân đội.


Sau 3 ngày làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan tư pháp Quân khu, đồng thời định hướng đối với công tác tư pháp của LLVT Quân khu trong những năm tới là: Tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện công tác cải cách tư pháp trong LLVT Quân khu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trách nhiệm cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ phụ trách công tác TKHS, THTP của các cơ quan tố tụng; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nâng cao trình độ công tác thông kê; các cơ quan tư pháp trong Quân khu thường xuyên phối hợp làm tốt việc đối chiếu, thống nhất số liệu báo cáo và thống kê kết quả giải quyết các vụ hình sự.

NGUYỄN QUÝ


 

dctttt70nndmmckkdjccc