1

Thứ 6, 25/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Lữ đoàn 242: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lữ đoàn 242: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp Lữ đoàn 242 đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bồi dưỡng ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, làm cơ sở để thực hiện tốt chức trách quân nhân cũng như quyền và nghĩa vụ công dân của mình, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện.l242thtttttnaaa


Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, hằng năm, các cấp ủy, chi bộ đã có nghị quyết chuyên đề hoặc đưa nội dung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào nghị quyết lãnh đạo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện. Theo đó, các đơn vị phải xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, hình thức, thời gian, đối tượng tuyên truyền; gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.


l242thtttttnaaa

Một buổi giáo dục pháp luật cho các chiến sĩ mới tại Lữ đoàn

 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiến hành kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên, hệ thống sổ sách, giáo án, tủ sách pháp luật; phân công bài giảng đến từng giáo viên, duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án bài giảng, kiên quyết không phê duyệt những bài giảng không đảm bảo chất lượng. Theo định kỳ, Ban Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, biện pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo.


Hiểu rõ những khó khăn, đặc thù của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Lữ đoàn chỉ đạo thực hiện việc “mềm hóa” các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, với phương châm “dễ nhớ, dễ hiểu”. Được Quân khu chọn là đơn vị làm điểm tổ chức hoạt động “sân khấu hóa” trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Lữ đoàn đã duy trì thực hiện hình thức này thường xuyên ở các cấp với tinh thần tiết kiệm, sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm các buổi “sân khấu” không “màu mè” nhưng sinh động với những vấn đề pháp luật cụ thể, thiết thực với từng cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, tạo sức lôi cuốn, hấp dẫn bộ đội tích cực tham gia và nội dung tuyên truyền, giáo dục được lan tỏa mạnh mẽ trong đơn vị.

 

Trong thực hiện “Ngày Pháp luật”, ngoài những nội dung theo quy định, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem các tiểu phẩm, phóng sự, tin tức điển hình về việc thực hiện pháp luật. Thông qua đó, mọi quân nhân tiến hành trao đổi, thảo luận bày tỏ quan điểm, thái độ và rút ra bài học từ câu chuyện, tình huống pháp luật để liên hệ, vận dụng vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Nhờ vậy, những điều luật khô cứng trở nên mềm mại, hấp dẫn, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận dễ dàng, nắm chắc, hiểu sâu. Đồng thời, việc cấp video clip cho các đơn vị cũng khắc phục được khó khăn trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khi đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ với lực lượng phân tán, cách xa nhau, tuyên truyền viên, báo cáo viên khó tiếp cận thường xuyên. Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thấm sâu vào nhận thức và mọi hoạt động của bộ đội, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích của đoàn thanh niên thông qua các hình thức, như: diễn đàn thanh niên; tọa đàm sĩ quan trẻ; hoạt động tủ sách pháp luật kết hợp với việc duy trì có nền nếp chế độ đọc báo (các chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật”; “Giải đáp chính sách - pháp luật”), nghe tin tức thời sự và tổ chức mạng lưới truyền thanh nội bộ... đã góp phần làm “mềm hóa” và đa dạng các hình thức, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp thu một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, từng bước nâng cao nhận thức về pháp luật cho bộ đội.

 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên không gian mạng, sự gia tăng các loại hình tội phạm trong lĩnh vực này, Lữ đoàn chú trọng giáo dục, tuyên truyền những quy định của Nhà nước, Quân đội và Đơn vị về chế độ bảo mật thông tin, quy định sử dụng In-tơ-nét cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục để mọi quân nhân có ý thức phòng gian, bảo mật khi sử dụng in-tơ-nét; không chia sẻ vị trí, chụp ảnh, đăng các thông tin, hoạt động của cá nhân và đơn vị lên mạng xã hội... Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lưu trữ, phát tán các sản phẩm văn hóa; nghiêm cấm sử dụng các loại văn hóa phẩm xấu độc, những hành vi lừa đảo, đưa thông tin thất thiệt, cá độ, chơi lô đề thông qua các phương tiện công nghệ thông tin... để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và không vi phạm.

 

Thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện đảo, trình độ dân trí của nhân dân còn nhiều hạn chế, vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Lữ đoàn còn hướng đến nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Lữ đoàn đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể địa phương nghiên cứu, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, có ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân, trọng tâm là các văn bản: Luật biển Việt Nam, Luật Tài nguyên môi trường và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Với phương châm “mọi lúc, mọi nơi”, “mưa dầm, thấm lâu”, hình thức, phương pháp tuyên truyền cho nhân dân được thực hiện linh hoạt, đa dạng, như: thông qua hoạt động kết nghĩa để mời cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương tới tham dự các buổi sân khấu hóa, diễn đàn, tọa đàm về pháp luật; dự nghe các chuyên đề pháp luật do Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 3 tuyên truyền, phổ biến tại Đơn vị; thông qua hoạt động dã ngoại, làm công tác dân vận để tuyên truyền cho nhân dân...


Với chủ trương đúng và cách làm hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Lữ đoàn đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức và hành vi chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Tỉ lệ vi phạm kỷ luật, pháp luật của bộ đội giảm dưới 0,2%, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Lữ đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này; đồng thời, là cơ sở cho khâu đột phá “Nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục khâu yếu, mặt yếu” mà Lữ đoàn đã xác định cho những năm tiếp theo.

                                                                   Trần Đình Thắng (nguồn: Tạp chí Quốc phòng toàn dân)


 

dcccctkkknnnhhhvvff