0985.456.616

Thứ 3, 23/10/2018

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Quy định về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Quy định về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Kể từ ngày 15/12/2017, việc xuất ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân được thực hiện theo Thông tư số 279/2017/TT-BQP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.qtxnnnmakxxx


Theo đó, thời gian phục vụ tại ngũ của các đối tượng này được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ.

 

Về hình thức xuất ngũ, Điều 4, Thông tư quy định:

 

1. Xuất ngũ đúng thời hạn: Hạ sĩ quan, binh sĩ khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn 24 tháng.

 

2. Xuất ngũ sau thời hạn: Hạ sĩ quan, binh sĩ khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn 24 tháng và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

 

3. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trước thời hạn khi có một trong bốn điều kiện sau:

 

Một là, Hội đồng giám định sức khỏe từ cấp sư đoàn và tương đương trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp có thẩm quyền kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định.

 

Hai là, Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, cụ thể: (a) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; (b) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

 

Ba là, Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện xác nhận là gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện miễn gọi nhập ngũ với các đối tượng: (a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; (b) Một anh hoặc một em của liệt sĩ; (c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

 

Bốn là, Cơ quan Bảo vệ An ninh Quân đội báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định không đủ tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân nhập ngũ vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định.

 

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tòa án quân sự Khu vực 1 Quân khu 3