1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Tổng cục Chính trị: Hướng dẫn 6 nội dung hoạt động CTĐ, CTCT dịp Tết Nguyên đán

Tổng cục Chính trị: Hướng dẫn 6 nội dung hoạt động CTĐ, CTCT dịp Tết Nguyên đán

Thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT đã ký Văn bản số 74/HD-CT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân triển khai thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT trong SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.


Hướng dẫn xác định cụ thể 6 nội dung để cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung triển khai thực hiện CTĐ, CTCT trong dịp này; đồng thời yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 01/CT-BQP ngày 3-1-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, sát với tình hình nhiệm vụ và thực tế của cơ quan, đơn vị.

 

Cùng với đó, toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm trong trực SSCĐ dịp Tết; chống mọi biểu hiện chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường những biện pháp quản lý, nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng CB, CS, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh, chú trọng đối với các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, hoạt động độc lập, phân tán, vùng sâu, vùng xa.

 

Hướng dẫn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời động viên CB, CS nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao, phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc; tổ chức tốt phong trào thi đua “Mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân, đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao; tổ chức phong trào Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ; tu sửa, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng...

 

TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch và báo cáo kết quả về TCCT (qua Cục Tổ chức) trước 10 giờ ngày 18-2-2018 (Mồng Ba Tết Mậu Tuất).

            Theo QĐND


 

dcccctkkknnnhhhvvff