1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Bạn đọc - Pháp luật Thí điểm đổi mới hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng

Thí điểm đổi mới hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng

Việc thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng được coi là cơ sở thực tiễn để đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng Đề án tổng thể báo cáo Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.tdhgggahpc


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng.


tdhgggahpc

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình báo cáo về Đề án tại Phiên họp thứ tư của

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. (Ảnh: TH).

 

Việc ban hành Đề án nhằm đổi mới, tăng cường nhận thức của các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án về giá trị và ý nghĩa của hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính; đổi mới mô hình tổ chức hòa giải, đối thoại tại TAND; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hòa giải, đối thoại. Mặt khác, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác hòa giải. Các hoạt động triển khai thí điểm bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; phù hợp với quy định của pháp luật; các hoạt động triển khai thí điểm góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính. Việc triển khai thí điểm bảo đảm tiết kiệm; không làm phát sinh thêm bộ máy tổ chức, biên chế cán bộ, công chức.

 

Theo đó, việc thí điểm sẽ được thực hiện tại 6 TAND cấp huyện của Hải Phòng và TAND TP Hải phòng. Trong trường hợp điều kiện cho phép, có thể tăng số lượng các Tòa án thực hiện việc thí điểm.

 

Nội dung thí điểm gồm: Tổ chức bộ máy chuyên trách về hòa giải, đối thoại bên cạnh Tòa án để thực hiện hòa giải, đối thoại ngoài tố tụng và hỗ trợ Thẩm phán tiến hành hòa giải, đối thoại trong tố tụng. Thí điểm kết hợp kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế trong việc thực hiện hòa giải, đối thoại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính.

 

Dự kiến thời gian triển khai thí điểm là 6 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2018

            Theo ĐCSVN


 

dcccctkkknnnhhhvvff