0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Tìm hiểu pháp luật kỳ 1 tháng 2 năm 2015

Tìm hiểu pháp luật kỳ 1 tháng 2 năm 2015

cbclXử phạt hành chính người có hành vi vi phạm về đăng ký và đào tạo sĩ quan dự bị


Hỏi: Pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính người có hành vi vi phạm về đăng ký và đào tạo sĩ quan dự bị như thế nào?


Đáp: Pháp luật Nhà nước ta quy định xử phạt vi phạm hành chính người có hành vi vi phạm về đăng ký và đào tạo sĩ quan dự bị như sau:


Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với người có hành vi khi chuyển nơi cư trú hoặc nơi làm việc mà không đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị tại cơ quan quân sự địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan quân sự địa phương nơi đóng trụ sở của cơ quan, tổ chức đã chuyển đến.


Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người có hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi trong giấy gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị mà không có lý do chính đáng. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người có hành vi không bố trí sắp xếp thời gian, không tạo điều kiện cho công dân thực hiện giấy gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người có một trong các hành vi vi phạm sau: Người khám sức khỏe gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ đi đào tạo sĩ quan dự bị; đưa tiền hoặc các lợi ích vật chất khác cho cán bộ, nhân viên y tế để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ đi đào tạo sĩ quan dự bị; cán bộ, nhân viên y tế cố ý làm sai lệch các yếu tố về sức khỏe của người kiểm tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ đi đào tạo sĩ quan dự bị. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có hành vi không tiếp nhận lại sỹ quan dự bị đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

 

Ngoài ra, tùy theo hành vi vi phạm thì người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành việc đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị; buộc chấp hành giấy gọi kiểm tra sức khỏe để tuyển chọn hoặc buộc chấp hành quyết định đi đào tạo sĩ quan dự bị; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp mà cán bộ, nhân viên y tế có được đối với hành vi làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ đi đào tạo sĩ quan dự bị; buộc thực hiện lại việc kiểm tra sức khỏe đối với người được kiểm tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ đi đào tạo sĩ quan dự bị; buộc tiếp nhận lại sĩ quan dự bị đi đào tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.

 

Tòa án quân sự quân khu