0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

   Hỏi: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý bị xử lý như thế nào?

   Trả lời: Tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại Điều 194 của Bộ luật Hình sự. Tội phạm này xâm phạm chính sách độc quyền quản lý Nhà nước về chất ma túy, trực tiếp là hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sở hữu các chất ma túy; xâm phạm trật tự an toàn xã hội.

   Tàng trữ trái phép chất ma túy là cất giữ, cất giấu bất hợp pháp chất ma túy. Địa điểm tàng trữ là ở bất kỳ nơi nào. Thời gian tàng trữ là bất kỳ khoảng thời gian nào. Vận chuyển trái phép chất ma túy là hành vi đưa chất ma túy từ địa điểm này đến địa điểm khác trái với quy định của Nhà nước. Vận chuyển ma túy có thể bằng các phương tiện khác nhau, có thể để ở trong người, trong hành lý, trong các phương tiện vận chuyển. Mua bán trái phép chất ma túy là hành vi mua, bán hoặc vận chuyển, tàng trữ chất ma túy để bán lại bất hợp pháp. Chiếm đoạt chất ma túy là hành vi lấy chất ma túy về cho mình bằng vũ lực, thủ đoạn hoặc quyền thế.

   Theo quy định của điều luật, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo Khoản 1, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. Hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thuộc một trong các trường hợp: a) Có tổ chức; b) Phạm tội nhiều lần; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em; g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilôgam; h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam; i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lăm kilôgam; k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam; l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam; m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam; n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm mililít; o) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp từ trường hợp g đến trường hợp n trên đây; p) Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm theo Khoản 2 của điều luật.