0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Bạn đọc - Pháp luật Yên Bái cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT với ông Phạm Sỹ Quý

Yên Bái cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT với ông Phạm Sỹ Quý

Ngày 27/10, ông Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký công văn gửi cơ quan chức năng của Trung ương và báo chí để báo cáo và cung cấp thông tin bước đầu về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ sau kết luận thanh tra.ctcccooopsqqa


ctcccooopsqqa

Ông Phạm Sỹ Quý. (Ảnh: vietnamnet.vn)

 

Thực hiện Kết luận số 2681 ngày 20/10/2017 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng; việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập liên quan tới khu đất (mà dư luận gọi là "biệt phủ" - P.V ) tại tổ 42, 52 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái của gia đình ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp xử lý, khắc phục theo đúng nội dung Kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, bao gồm việc xem xét, xử lý các cán bộ có vi phạm đã được nêu trong kết luận thanh tra.

 

Theo công văn của UBND tỉnh Yên Bái, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, đối chiếu với nội dung kết luận thanh tra, tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ.

 

Sau khi tiến hành các bước theo quy định, ngày 27/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái.

 

Đối với ông Phạm Sỹ Quý - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái:

 

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Đồng thời, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”. Đồng thời, cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; điều động đến nhận công tác tại tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, đảm nhiệm chức vụ Phó văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Đối với ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

 

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

 

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

 

Đối với ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái

 

- Về Đảng: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

 

- Về chính quyền: Áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách”.

 

Các quyết định thi hành kỷ luật, điều động cán bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/10/2017.

 

Đối với các trường hợp cán bộ, công chức có vi phạm theo phân cấp thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan chức năng của tỉnh, hiện nay các cơ quan này đang xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền./.

Theo ĐCSVN