0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Tọa đàm sỹ quan trẻ

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Tọa đàm sỹ quan trẻ

Chiều 26-3, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức Tọa đàm sỹ quan trẻ “Nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”. Tham dự tọa đàm có hơn 200 cán bộ, sỹ quan trẻ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh.hdtdddmmmcncnkkcx


hdtdddmmmcncnkkcx

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương trò chuyện cùng sỹ quan trẻ tại buổi tọa đàm.

 

Các tham luận tại tọa đàm đã nêu lên thực trạng đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ của LLVT tỉnh hiện nay và xu thế phát triển trong thời gian tới; việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng; tinh thần, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, sỹ quan trẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết mối quan hệ giữa cống hiến, sáng tạo, hy sinh và hưởng thụ của sĩ quan trẻ…

 

Đa số các ý kiến đều đồng tình với các thành tố “Nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm” là những đức tính cần có, góp phần tạo nên người sỹ quan vừa “hồng” vừa “chuyên”; đồng thời khẳng định, mỗi cán bộ, sỹ quan trẻ cần thường xuyên rèn luyện phẩm chất:“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; nói đi đôi với làm; tác phong công tác, lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh; chủ động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

 

Thông qua tọa đàm để mỗi cán bộ, sỹ quan trẻ tự nhìn nhận bản thân, xác định ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức tự học, tự rèn, trau dồi đạo đức, tác phong công tác, phát huy sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Nguyễn Quý