0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Bộ CHQS tỉnh Hà Nam: Phối hợp chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh

Bộ CHQS tỉnh Hà Nam: Phối hợp chỉ đạo hiệu quả công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh

Chiều 02-01, tại huyện Thanh Liêm, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh Hà Nam) và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh năm 2017.pcthnnammmcnaxxx


pcthnnammmcnaxxx

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2017, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) và Ban tuyên giáo các huyện, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh. Nổi bật là: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân, chất lượng tốt; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở 14 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (QP-AN) cho 1.810 cán bộ đối tượng 3 và 4; giáo dục QP-AN cho 23.633 học sinh, sinh viên; chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 84 lớp giáo dục truyền thống cho gần 4 nghìn công dân chuẩn bị nhập ngũ; hoàn thành 09 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 22 chuyền đề giáo dục chính trị, 07 chuyên đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tuyên truyền trên 300 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng…

 

Với chủ đề “Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ địa phương vững chắc”, Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phối hợp trong năm 2018 là: Tiếp tục quán triệt, trển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm QP-AN; chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương và đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và xây dựng mô hình điểm về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); duy trì hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề nhạy cảm, tác động không tốt đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Duy Hưng