0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Hiệu quả từ đối thoại trực tiếp

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Hiệu quả từ đối thoại trực tiếp

hqtdttttttQK3 online - Đến Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, tìm hiểu việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (DCCS), điều làm chúng tôi tâm đắc là cấp ủy, chỉ huy các cấp ở đây thường xuyên tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân viên và chiến sĩ. Thông qua đối thoại giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp giải quyết được khâu yếu, việc khó và những vấn đề nảy sinh đối với tình hình tư tưởng bộ đội.


Nói về kết quả đối thoại DCCS của đơn vị, Đại tá Lê Văn Cửu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động DCCS; coi đây là nội dung quan trọng xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD; là tiêu chí đánh giá kết quả phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua đối thoại, giúp Đảng ủy, Bộ chỉ huy nắm được thực chất tình hình cơ sở; nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội”.


Qua tìm hiểu được biết, hằng năm trên cơ sở kế hoạch, từng cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân viên thuộc quyền theo phân cấp. Trước mỗi cuộc đối thoại từ hai đến ba ngày, các đơn vị báo cáo để Bộ CHQS tỉnh cử cơ quan xuống dự và theo dõi. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp tiến hành đối thoại với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ một số đơn vị.

 

hqtdtttttt

LLVT huyện Khoái Châu (Hưng Yên) tham gia diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

 

Theo Thượng tá Lương Hữu Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, việc chỉ huy và cơ quan Bộ CHQS tỉnh đối thoại với cơ sở mang lại hiệu quả cao hơn so với cán bộ chủ trì cùng cấp đối thoại. Trong năm 2015, Bộ CHQS tỉnh tổ chức 06 đoàn công tác về 08 đơn vị đối thoại với trên 600 cán bộ, nhân viên. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS tỉnh đối thoại trực tiếp với hai cơ quan và hai đơn vị. Qua đối thoại, Bộ CHQS tỉnh tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, trung thực, nhiều kiến nghị chính đáng của bộ đội. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp; xây dựng mối quan hệ trên - dưới, cán- binh gắn bó, yêu thương; xây dựng đơn vị có bầu không khí cởi mở, tâm lý lạc quan và môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.


Tìm hiểu thêm được biết, đối thoại DCCS ở Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đối thoại tập trung, đối thoại theo nhóm đối tượng, đối thoại trực tiếp, gián tiếp... Các chủ đề đối thoại được phân chia: Chế độ chính sách; công tác cán bộ; hậu phương quân đội; thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đối thoại bảo đảm dân chủ, thẳng thắn và bình đẳng, cuộc đối thoại chỉ dừng lại khi các ý kiến thắc mắc được giải đáp thỏa đáng, những ý kiến, kiến nghị của bộ đội thuộc phạm vi cấp nào, cấp đó trực tiếp giải quyết, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên để xin ý kiến.


Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên coi việc giải quyết những vướng mắc sau đối thoại là khâu quan trọng để tiến tới dân chủ thực sự. Trong năm 2014, sau khi đối thoại với Đại đội Tăng thiết giáp, một số cán bộ, chiến sĩ kiến nghị về việc bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao đời sống tinh thần cho đơn vị. Để giải quyết vấn đề này, ngay tại buổi đối thoại, Phòng Chính trị đã giải thích về định mức tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần trong Quân đội theo Thông tư 104 của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, sau đối thoại xét thấy kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Tăng thiết giáp có nội dung chính đáng, Bộ CHQS tỉnh giao cho Phòng Chính trị cấp bổ sung một bộ giàn Karaoke và một số đàn ghi ta để góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đơn vị.


Tương tự như vậy, năm 2015 trong một lần đối thoại với cơ sở, có đơn vị cán bộ, chiến sĩ ý kiến về chất lượng gạo có thời điểm chưa bảo đảm. Bộ CHQS tỉnh giao cơ quan hậu cần kiểm tra, xác minh. Sau khi thấy ý kiến bộ đội là có cơ sở, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Hậu cần xuống rút kinh nghiệm và yêu cầu đơn vị phải dừng sử dụng gạo kém chất lượng để thay thế gạo khác.


Có cán bộ, nhân viên khi nhận nhiệm vụ mới còn băn khoăn, song thông qua đối thoại đã giải quyết được vướng mắc và yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Như trường hợp của Trung úy QNCN Nguyễn Văn Phong, trước khi về Ban Tổ chức, Phòng Chính trị nhận công tác, còn băn khăn về nhiệm vụ mới, song được cơ quan gặp gỡ, động viên và thông qua đối thoại giữa Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Chính trị với cán bộ, nhân viên thuộc quyền, Trung úy Phong đã yên tâm công tác và luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vu được giao.


Thông qua đối thoại DCCS, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên còn phát hiện những tồn tại ở cơ sở, kịp thời định hướng, khắc phục những yếu kém. Điều đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng vi phạm chế độ, chính sách của quân nhân; tình trạng đơn thư lạc danh đã chấm dứt hoàn toàn; đối thoại còn giúp tháo gỡ, giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, tạo nên bầu không khí dân chủ, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

                                                                   Thanh Sang