0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Bộ CHQS tỉnh Nam Định: Phát động thi đua giành 3 nhất

Bộ CHQS tỉnh Nam Định: Phát động thi đua giành 3 nhất

ndkpppdjjncllkkccca

 

Nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sỹ phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, sáng ngày 19/4/2018, Bộ CHQS tỉnh Nam Định tổ chức Lễ phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948-11/6/2018


ndkpppdjjncllkkccca

 

Các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Nam Định ký kết giao ước thi đua

 

Đợt thi đua có chủ đề “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”. Thời gian từ ngày 01/5 đến 11/6/2018, gồm 3 nội dung: Nhận thức, tư tưởng tốt nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất và tổ chức các hoạt động có hiệu quả nhất. Trong đó tập trung phấn đấu tham gia các cuộc hội thi, hội thao do Quân khu và tỉnh tổ chức đạt thành tích cao, kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm 100% đạt yêu cầu có từ 80- 85% khá, giỏi. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng hành cùng em đến trường” bằng các việc làm cụ thể, thiết thực.

 

Cùng với lễ phát động đợt thi đua đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh cũng phát động tháng hành động về An toàn - Vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; thời gian từ 01/5 - 31/5/2018./.

Đức Trung - Vũ Đức