1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Trên 5,1 tỷ đồng trợ cấp cho thương binh

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Trên 5,1 tỷ đồng trợ cấp cho thương binh

Sáng 10-01, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình tổ chức trao Giấy chứng nhận Thương binh và tiền trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần cho 111 thương binh theo Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP và Thông tư số 202/2013/TT-BQP.ct51kktjjammmxxx


ct51kktjjammmxxx

Bộ CHQS tỉnh trao Quyết định và thẻ thương binh cho các đối tượng được hưởng chế độ

 

Sau khi xét duyệt hồ sơ và được Hội đồng Giám định y khoa Quân khu thẩm định xong, Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao Giấy chứng nhận và truy trả trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần cho các đối tượng với số tiền trên 5,1 tỷ đồng. Trong đó, người nhận nhiều nhất trên 63 triệu đồng, ít nhất trên 51 triệu đồng. Người hưởng trợ cấp hng tháng và chế độ bảo hiểm y tế là 95 người.

Văn Dũng


 

dctttt70nndmmckkdjccc