1

Thứ 5, 21/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Bộ CHQS Thái Bình: Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo

Bộ CHQS Thái Bình: Tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo

Sáng 11 – 01, tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong LLVT tỉnh.pctttbtnngmmannnxkkkaax


pctttbtnngmmannnxkkkaax

Đồng chí Đại tá Hoàng Chí Long - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Theo đó, năm 2018 với chủ đề “Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ huyện, thành phố vững chắc, xây dựng Đảng bộ quân sự các cấp trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện”, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh và Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy thống nhất xác định: Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, trong tâm là nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng KVPT, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chỉ đạo triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các cuộc vận động của các cấp, các ngành. Phối hợp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ban Chỉ đạo 94 Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Thường xuyên nắm chắc địa bàn, dư luận xã hội về an ninh chính trị nảy sinh ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, tác động ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân; kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong LLVT tỉnh.

Duy Hưng


 

dctttt70nndmmckkdjccc