0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Cục Chính trị Quân khu: Tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

Cục Chính trị Quân khu: Tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

Sáng 26-02, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị triển khai công tác phụ nữ năm 2019 và tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu và lãnh đạo Ban Phụ nữ Quân đội.hpnnvhgdnggvjfngbn


hpnnvhgdnggvjfngbn

Đại tá Nguyễn Huy Hoàng trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác phụ nữ.

 

Tham gia hội nghị có 128 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu. Hội nghị đã tập trung quán triệt một số nội dung, phương pháp về kỹ năng tham mưu các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phụ nữ; triển khai các nội dung trọng tâm về công tác phụ nữ năm 2019.         

 

Thông qua tập huấn, nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình; từ đó giúp cán bộ hội vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác ở từng cơ quan, đơn vị.

 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam cho 03 tập thể, 05 cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác phụ nữ.

                                               Đoàn Trang