1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Cục Chính trị Quân khu: Triển khai công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018

Cục Chính trị Quân khu: Triển khai công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018

Sáng 25-01, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.ccctkkknv2018


ccctkkknv2018

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Hội nghị đánh giá, năm 2017, công tác tổ chức xây dựng đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu được triển khai đồng bộ, toàn diện. Nổi bật là: Tích cực nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nắm vững chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, thực hiện có chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Đảng bộ và LLVT Quân khu, nhất là ban hành các nghị quyết lãnh đạo chương trình toàn khóa, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 (trong đó, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Ninh làm điểm cho Bộ Quốc phòng); tích cực tham mưu xây dựng, triển khai tổ chức thành công Hội nghị phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Tổ chức 9 tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn…

 

Với những thành tích đạt được, năm 2017 ngành tổ chức xây dựng đảng Quân khu có 67 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Phòng Tổ chức (Cục Chính trị) được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “đơn vị Quyết thắng”.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương những kết quả và thành tích năm 2017 của ngành tổ chức xây dựng đảng. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng đảng Quân khu tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020; nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; hướng dẫn thực hiện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng các cấp ủy đảng và hoạt động của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành tổ chức xây dựng đảng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu.

                                                                                                       Đoàn Trang


 

dctttt70nndmmckkdjccc