0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Cục Chính trị Quân khu: Triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ, tổ chức, bảo vệ-an ninh

Cục Chính trị Quân khu: Triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ, tổ chức, bảo vệ-an ninh

* Sáng 22-01, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác cán bộ năm 2019. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.ctctttrkkcnnhh20191


ctctttrkkcnnhh20191

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác cán bộ năm 2019

 

Năm 2018, ngành cán bộ Quân khu đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp về giải quyết số lượng cán bộ; giữ ổn định cán bộ cơ sở; thực hiện tốt chính sách trong điều động, bổ nhiệm cán bộ; công tác nhân sự thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế, dân chủ, công khai; thực hiện nghiêm Thông tư 195 quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Quân đội; xét, đề nghị 554/561 cán bộ đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội, đạt 98,7%; thường xuyên kiện toàn hồ sơ gốc cán bộ, đến nay 100% cán bộ có hồ sơ, trong đó 99,9% có lý lịch cán bộ, chế độ nhận xét, kê khai tài sản đúng quy định; sắp xếp, bổ nhiệm chức danh cho 224 học viên về thực tập tại Quân khu. Đội ngũ sỹ quan biệt phái bảo đảm số lượng, từng bước nâng cao chất lượng; thực hiện tốt chế độ chăm sóc, khám sức khỏe định kỳ cho hơn 7 nghìn cán bộ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu ghi nhận, biểu dương những kết quả của Phòng Cán bộ và ngành cán bộ Quân khu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, ngành cán bộ Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng, Tổng Cục Chính trị về công tác cán bộ, trọng tâm là Nghị quyết của QUTW về “Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Mỗi cán bộ, nhân viên ngành cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực, tự giác, tự học, tự rèn, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan cán bộ các cấp vững mạnh toàn diện.

 

* Cũng trong sáng 22-01, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng và kế hoạch tổng hợp năm 2018. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

 

 ctctttrkkcnnhh201911

Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị tập trung đánh giá toàn diện kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kế hoạch- tổng hợp năm 2018, nhất là những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân.

 

Về phương hướng, nhiệm vụnăm 2019, hội nghị xác định: Tiếp tục tham mưu cho Cục Chính trị, Thường vụ - Đảng ủy Quân khu quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác kế hoạch- tổng hợp. Tập trung triển khai đồng bộ, chặt chẽ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng các cấp ủy, tổ chức đảng, hoạt động của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ, nhân viên ngành tổ chức và kế hoạch - tổng hợp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ, thống nhất, chú trọng đưa việc thực hiện Quy chế công tác kế hoạch – tổng hợp, quy định hệ thống văn kiện, tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT thành nề nếp, có chiều sâu, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

* Trước đó, vào chiều 21-01, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị Triển khai công tác bảo vệ- an ninh năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

 

 ctctttrkkcnnhh2019111

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị đánh giá những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ - an ninh năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ- an ninh năm 2019. Trong đó xác định: Tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thỉ, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác bảo vệ- an ninh quốc gia, an ninh quân đội; tăng cường công tác trinh sát, nắm chắc tình hình, giáo dục tinh thần cảnh giác, định hướng tư tưởng cho bộ đội; phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác xét duyệt, tuyển chọn, quản lý chất lượng chính trị nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, rà soát chất lượng chính trị tân binh năm 2019; tăng cường công tác bảo vệ bí mật, an toàn, chú trọng kiểm tra, kiểm soát thực hiện nghiêm các quy định khi tham gia mạng xã hội, mạng Internet; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Cục Bảo vệ -An ninh Quân đội kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của LLVT Quân khu…. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn về chính trị trong năm 2019.

Nhóm PV