0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Chăm lo thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong lực lượng vũ trang Quân khu

Chăm lo thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong lực lượng vũ trang Quân khu

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) trong lực lượng vũ trang Quân khu đã đạt được những kết quả tích cực, đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng cao, góp phần bảo đảm đời sống, chính sách cho quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng (CN&VCQP, LĐHĐ).qlllqkkkdnnnlllcmkaac


                                                                                Đại tá Phạm Ngọc Huấn

                                                                         Trưởng phòng Quân lực Quân khu


Xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp liên quan đến quyền lợi của quân nhân, CN&VCQP, LĐHĐ. Vì vậy, với vai trò là cơ quan trung tâm, Phòng Quân lực đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan: Cán bộ, Tài chính, Quân y tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác BHXH, BHYT; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, nghị định, hướng dẫn của trên; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, một số chế độ chính sách được thực hiện từ ngày 01/01/2018 để quân nhân, CN&VCQP, LĐHĐ nắm được quyền lợi, trách nhiệm của mình và thân nhân. Tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp tập huấn, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Quân khu; chủ động phối hợp với BHXH Bộ Quốc phòng, Cục Quân y, mời các đồng chí cán bộ về giảng dạy cho lớp tập huấn, đồng thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Với phương châm “người đi trước, hướng dẫn cho người đi sau”, năm 2017, Quân khu đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho gần 700 lượt cán bộ làm công tác BHXH, BHYT. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT ở đơn vị, phân công cán bộ phụ trách, cụ thể hóa kế hoạch của cấp trên, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, đồng thời tập trung chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời rút kinh nghiệm gắn với sơ, tổng kết hằng năm.


qlllqkkkdnnnlllcmkaac

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về chế độ chính sách BHXH, BHYT Quân nhân năm 2016

 

Với phương châm “đúng, đủ, kịp thời, hiệu quả” trong giải quyết các chế độ BHXH, BHYT. Qua 9 năm (2008 - 2017) triển khai tổ chức thực hiện công tác BHXH, BHYT theo cơ chế mới, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; từng bước nâng cao chất lượng trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại. Thực hiện thu nộp BHXH, BHYT đủ số, đúng kỳ theo quy định, hạn chế việc thu nộp chậm, thiếu, nợ đọng BHXH, BHYT. Đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH, BHYT của các cơ quan: Quân lực, Cán bộ, Tài chính, Quân y các cấp ngày càng nâng cao về nhận thức, dần tích lũy được kinh nghiệm trong thực tiễn. Công tác giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đã thể hiện được tính chuyên sâu, kịp thời và hiệu quả hơn so với thực hiện theo cơ chế cũ. Hằng năm, số lượng hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách về BHXH, BHYT rất lớn; các cơ quan Quân khu phải trực tiếp thẩm định, lập hồ sơ đề nghị giải quyết các chế độ về ốm đau, thai sản, hưu trí, phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tử tuất cho hàng nghìn trường hợp; cấp hàng trăm nghìn thẻ BHYT cho các đối tượng Quân khu quản lý. Chỉ tính riêng năm 2017, Quân khu3 đã giải quyết chế độ hưu trí cho 583 đồng chí; trợ cấp tử tuất 26 đồng chí; trợ cấp BHXH một lần cho HSQ, BS xuất ngũ hơn 2.600 đồng chí; đề nghị cấp sổ BHXH cho 160 đồng chí; giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 15 đồng chí; chế độ phục viên của sĩ quan dự bị hơn 200 đồng chí…

 

Triển khai thực hiện cấp thẻ BHYT cho quân nhân theo Quyết định số 357/QĐ-BQP ngày 27/01/2016 và Quyết định số 5162/QĐ-BQP ngày 12/12/2016 của Bộ Quốc phòng về việc quân nhân tham gia BHYT, Phòng Quân lực đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho 100% quân nhân, CN&VCQP, LĐHĐ và thân nhân quân nhân, CN&VCQP theo đúng quy định. Quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ được cấp thẻ BHYT đều vui vẻ, phấn khởi, yên tâm công tác, từng bước đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe đối với quân nhân ngày càng tốt hơn. Các bệnh viện, bệnh xá có đủ năng lực, điều kiện khám, chữa bệnh BHYT đã chủ động làm thủ tục ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với BHXH Bộ Quốc phòng, đồng thời triển khai tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh cho quân nhân. Do vậy, quân nhân đi khám chữa bệnh được tiếp nhận, khám điều trị thuận lợi, được phục vụ tận tình, chu đáo, thanh quyết toán đúng, đủ theo quy định.

 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác BHXH, BHYT trong thời gian tới, Ngành Quân lực sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên; đặc biệt là những nội dung mới của Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Vệ sinh An toàn lao động; không ngừng nâng cao nhận thức về công tác BHXH, BHYT cho tất cả các đối tượng trong lực lượng vũ trang Quân khu; chủ động triển khai các nội dung thực hiện BHYT cho quân nhân tại ngũ; tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho các đơn vị để đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT và đầu tư trang thiết bị y tế đối với bệnh xá các đơn vị của Quân khu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT ở các cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định; đưa công tác BHXH, BHYT đi vào nề nếp, chất lượng, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho QN, CN&VCQP, LĐHĐ; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác chính sách BHXH, BHYT… góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP, LĐHĐ có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.