0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Chi bộ quân sự cấp xã ở Hưng Yên: Mô hình hoạt động cần nhân rộng

Chi bộ quân sự cấp xã ở Hưng Yên: Mô hình hoạt động cần nhân rộng

cbxohymhhdcnrNhững năm gần đây, ở hai huyện Ân Thi và Khoái Châu (Hưng Yên) đã thực hiện đổi mới hoạt động lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở cấp xã bằng việc thành lập các chi bộ quân sự. Đây là một mô hình, tổ chức hoạt động mới và hiện đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở các cấp xã, phường, thị trấn. Vậy mô hình này hoạt động như thế nào, hiệu quả ra sao…, phóng viên Báo Quân khu đã tìm hiểu thực tế để làm rõ vấn đề trên.


Hiệu quả từ thực tiễn


Về Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên công tác tình cờ chúng tôi biết được thông tin trên địa bàn tỉnh hiện có 2 huyện Ân Thi và Khoái Châu thực hiện mô hình chi bộ quân sự xã, thị trấn hoạt động rất hiệu quả. Theo Đại tá Nguyễn Anh Lộc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thì mô hình này đã đi vào hoạt động từ gần 10 năm nay, làm cho công tác quân sự quốc phòng ở các địa phương này hoàn thành ở mức khá toàn diện, đồng đều và vững chắc.


Từ vấn đề gợi mở của đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi tìm về huyện Ân Thi. Thượng tá Đào Văn Thạch, Chính trị viên Ban CHQS huyện, cho biết: “Chi bộ quân sự xã được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 2005 đến nay. Việc kiên toàn đã bảo đảm theo đúng cơ cấu, chức danh chính trị viên, chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, chính trị viên phó, đảng viên là các đồng chí thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội dân quân cơ động, cơ cấu bí thư đảng ủy là bí thư chi bộ quân sự, xã, thị trấn; chỉ huy trưởng là phó bí thư chi bộ. Các chi bộ quân sự có chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi DQTV, cùng với việc xây dựng, quản lý lực lượng DQTV rộng rãi, lực lượng DQTV nòng cốt được xây dựng tinh gọn, hợp lý về số lượng, biên chế đủ các thành phần lực lượng, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; tổ chức huấn luyện, diễn tập; hội thi, hội thao; công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; phối hợp với Công an, các cơ quan chức năng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.


Để minh chứng vấn đề trao đổi, đồng chí Chính trị viên Ban CHQS huyện Ân Thi dẫn chúng tôi về thăm xã Văn Nhuệ. Bí thư Đảng ủy kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự xã Lê Văn Phiến, cho biết: “Hiệu quả lãnh đạo của chi bộ quân sự xã được thể hiện rõ nét ở chỗ, vị thế và phạm vi hoạt động lãnh đạo của chi bộ quân sự xã được cụ thể hơn, rộng hơn. Nếu như chi bộ dân quân cơ động chỉ lãnh đạo trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ thuần túy của trung đội, thì chi bộ quân sự xã lãnh đạo bao hàm toàn bộ hoạt động công tác quân sự quốc phòng của xã. Xét về mặt tổ chức thì chi bộ quân sự xã tương đương chi bộ của các thôn, nhưng nó có tính chất chi phối về công tác quân sự quốc phòng đối với các chi bộ thôn. Có một tổ chức lãnh đạo về công tác quân sự, quốc phòng thì cấp ủy xã không phải ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác quân sự quốc phòng, bởi ở địa phương vẫn còn nhiều vấn đề phải lo”...


cbxohymhhdcnr

Hội nghị chi bộ quân sự xã Quảng Lãng (huyện Ân Thi) ra nghị quyết lãnh đạo năm 2015

 

Về Khoái Châu, nơi mà theo lời của Đại tá Lộc, ngay sau thời điểm đại hội Đảng bộ huyện vẫn chỉ có 19/25 xã, thị trấn có chi bộ quân sự xã. Tuy nhiên, đến thời điểm trung tuần tháng 11/2015 thì, huyện đã chỉ đạo thành lập thêm được 3 xã có chi bộ quân sự, nâng tổng số chi bộ quân sự xã lên 22/25 và mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ hoàn thành 100% xã, thị trấn có chi bộ quân sự. Trung tá Lê Đoàn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Khoái Châu lý giải: “Anh có thể hình dung thế này, việc huyện triệu tập bí thư đảng bộ các xã thị trấn về họp, trong đó có triển khai nhiệm vụ công tác quân sự địa phương. Những xã có chi bộ quân sự thì việc triển khai bao giờ hiệu quả cũng rõ rệt hơn, nhanh hơn; ngược lại, những xã chưa có chi bộ quân sự xã thì việc triển khai chậm hơn vì còn vướng mắc nhiều bước. Ví dụ việc triển khai phải bắt đầu từ bí thư đảng ủy xã, đến chỉ huy trưởng quân sự, rồi mới đến chi bộ dân quân cơ động xã ra nghị quyết lãnh đạo. Hiệu quả lãnh đạo thấp hơn là điều dễ hiểu”. Lý giải một cách cụ thể hơn, đồng chí Đỗ Nguyễn Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó bí thư Chi bộ quân sự xã Bình Minh, cho rằng: “Chi bộ quân sự xã Bình Minh có quyết định thành lập từ tháng 9/2013 và đây là dấu mốc quan trọng làm thay đổi toàn diện công tác quân sự quốc phòng của địa phương. Do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng là Bí thư chi bộ quân sự, nên hoạt động ra nghị quyết triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cũng có chiều sâu và thực chất hơn. Mỗi nhiệm vụ được cụ thể hóa cũng đều có sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ban ngành đoàn thể, vì thế mà hiệu quả của công tác quân sự quốc phòng có bước tiến rõ rệt, vị thế của Ban CHQS xã được nâng lên”.


Mô hình nhân rộng


Từ hiệu quả của mô hình chi bộ quân sự cấp xã ở Ân Thi và Khoái Châu, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tổ chức hội thảo và nhất trí đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương thống nhất chỉ đạo nhân rộng mô hình hoạt động này trong toàn tỉnh. Cùng thời điểm trên, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 10- HD/BTCTW, ngày 10/10/2007 về việc thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, vì vậy mà mô hình chi bộ quân sự xã, thị trấn bị gác lại.


Đại tá Lê Văn Cửu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn giải vấn đề thực tiễn của mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn đã và đang bộc lộ những bất cập. Cụ thể: “Chi bộ cơ quan xã, thị trấn là tổ chức bao gồm các đảng viên ở các cơ quan, ban ngành đoàn thể của xã, phường, thị trấn. Điều đó vô hình dung nghị quyết lãnh đạo của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn phải bao gồm tất cả những nhiệm vụ mà đảng viên trong chi bộ đang đảm nhiệm. Như vậy, việc ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn rất có thể bị trùng lặp với nghị quyết của cấp ủy, cấp trên trực tiếp. Đây là cốt lõi của những bất cập đối với mô hình chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn. Một bất cập nữa là vấn đề cán bộ chủ chốt của các cơ quan, ban ngành đoàn thể của xã, phường, thị trấn tập trung sinh hoạt ở một chi bộ, vậy tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú như thế nào, không lẽ một đảng viên lại sinh hoạt ở hai nơi hay chỉ giữ mối liên hệ với chi bộ đảng nơi cư trú thôi”.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, đối với chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hiện đang bị khuyết trong cấu trúc hệ thống tổ chức đảng ngang cấp. Chúng ta đang tổ chức mô hình chính quyền 4 cấp và tổ chức đảng tương đương. Đối với công tác quân sự, Quân đội có Quân ủy Trung ương, trực tiếp Tổng bí thư làm Bí thư Quân ủy; cấp bộ CHQS tỉnh, thành phố có đảng ủy quân sự tỉnh, thành phố do đồng chí Bí thư tỉnh, thành ủy trực tiếp làm bí thư đảng bộ quân sự tỉnh, thành phố; cấp quận huyện thì bí thư quận, huyện ủy làm bí thư đảng bộ quân sự quận, huyện. Vậy tai sao cấp xã lại không vận hành theo mô hình tổ chức đó để bảo đảm tính thống nhất trong cấu trúc tổ chức bộ máy”. Mặt khác, ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quân sự quốc phòng đều phải thực hiện từ cơ sở. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác tuyển quân, hậu cần nhân dân, khu vực phòng thủ ... và mọi nguồn lực đóng góp cho quân sự quốc phòng cũng phải từ cơ sở. Điều đó cho thấy việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn không chỉ bảo đảm chặt chẽ hơn nguyên tắc đảng lãnh đạo quân đội, mà đảng còn lãnh đạo trực tiếp công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở và việc tổ chức mô hình hoạt động chi bộ quân sự cấp xã hoàn toàn không trái với Điều lệ Đảng.


Được biết, hiện Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên vẫn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho việc nhân rộng mô hình chi bộ quân sự xã như đã và đang thực hiện tại huyện Ân Thi và Khoái Châu. Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, đòi hỏi công tác tuyên truyền phải thật sự làm cho đội ngũ bí thư cấp xã nhận thức rõ vấn đề, từ đó khắc phục tư tưởng ngại kiêm nhiệm chức bí thư chi bộ quân sự xã, vì như vậy sẽ đặt lên vai họ trách nhiệm nặng nề hơn”.

                                                                                    TUẤN ĐẠT - KHẮC CƯỜNG