0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII (2018- 2023)

Chương trình hành động Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII (2018- 2023)

Với Khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, dân chủ, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ VIII (2018- 2023), diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Cục Chính trị về tình hình đội ngũ CNVC- LĐQP, kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn (2013- 2018); Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CNVC- LĐQP và công tác công đoàn 5 năm tới (2018 - 2023). Ban Biên tập Báo Quân khu trân trọng trích đăng nội dung Chương trình hành động của Đại hội như sau:kmdhhhhcdbcdoo11


* Mục tiêu tổng quát

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần đoàn kết tốt, tự lực, tự cường, có trình độ chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp, kỷ luật trong lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tiếp tục củng cố, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên công đoàn cả về số lượng và chất lượng; tích cực đổi mới nội dung hình thức, phương pháp hoạt động; nâng cao tính thiết thực, chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, nâng cao chất lượng các hội nghị; tổ chức và duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 

Tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVC, LĐQP và người lao động, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng làm việc ở vùng sâu, vùng xa và những nơi điều kiện khó khăn, có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.


* Một số chỉ tiêu cơ bản

 

(1)- 100% cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề cao, yên tâm gắn bó xây dựng đơn vị, doanh nghiệp.

 

(2)- 100% các CĐCS tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hằng năm, mỗi CĐCS có từ 1-2 công trình, sản phẩm, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật được cấp có thẩm quyền công nhận và khen thưởng.

 

(3)- 100% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt các hội nghị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

(4)- Hằng năm 100% tổ chức công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CNVC, LĐQP, người lao động, 100% người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, sức khỏe cho người lao động.

 

(5)- Tích cực vận động quyên góp hỗ trợ kinh phí mỗi năm xây dựng 1-2 nhà, sửa chữa 01 nhà “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” cho đoàn viên, CNVC, LĐQP có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

 

(6)- Thường xuyên tổ chức tập huấn về “An toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Tổ chức duy trì có hiệu quả mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Phấn đấu giảm tỷ lệ số vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông và vi phạm kỷ luật trong đoàn viên, CNVC, LĐQP xuống dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

 

(7)- Quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% cán bộ công đoàn từ tổ trưởng công đoàn trở lên được tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, kỹ năng công tác công đoàn; 95% chủ tịch CĐCS trở lên được đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn.

 

(8)- 100% cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên, phát triển, thành lập mới công đoàn cơ sở theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Vận động, thu hút 90% trở lên quân số đơn vị (cả sỹ quan, QNCN) vào tổ chức công đoàn; 100% đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 55% trở lên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; xây dựng 100% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó 50% trở lên đạt VMXS.

 

* Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đối với phong trào hoạt động của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động và công tác công đoàn.

 

2. Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá:

 

Một là, tiếp tục xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân, đạo đức lối sống cho đoàn viên công đoàn.

 

Hai là, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn các cấp.

 

Ba là, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chính trị và an toàn lao động.

 

3. Đổi mới nâng cao chất lượng, công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên, CNVC, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cao., có trình độ chuyên môn tay nghề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

 

4. Chủ động, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVC, LĐQP gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”,“Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, phong trào“5 nhất, 3 không”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối, phong cách làm việc” coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của tổ chức công đoàn các cấp.

 

5. Tích cực chủ động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC, LĐQP; thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội của công đoàn, hằng năm tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, CNVC, Hội nghị người lao động và ký thỏa ước lao động tập thể giữa công đoàn cơ sở với giám đốc doanh nghiệp.

 

6. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, từng bước nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng.