1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải: Phát động đợt thi đua cao điểm: "Năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả"

Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải: Phát động đợt thi đua cao điểm: "Năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả"

ctdhrqdxxxxQK3 online - Sáng 6-2, tại công trình thi công nhà ở học viên (Học viện Chính trị), do Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải thi công, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tổ chức Lễ ra quân đầu xuân 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Năng suất, chất lượng, an toàn, hiệu quả”.


ctdhrqdxxxx

Thi công công trình tại Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng trong ngày ra quân đầu xuân Đinh Dậu 2017


Đợt thi đua kéo dài từ ngày 05-02 đến ngày 31-3-2017, tập trung thực hiện tốt ba nhất: Nhận thức, ý thức trách nhiệm cao nhất; bảo đảm an toàn và tiến độ cao nhất; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm nhất.


Về nội dung, chỉ tiêu thi đua bao gồm: Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức đảng; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đồng thời tích cực tìm kiếm việc làm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các hạng mục công trình trọng điểm theo đúng thời gian; quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, vật tư, bảo toàn phát triển vốn, nâng cao đời sống người lao động, hoàn thành nộp chỉ tiêu ngân sách Nhà nước; từng bước giải quyết dứt điểm tồn đọng tài chính, sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, hiệu quả, an toàn, không để tình trạng mất cân đối về tài chính; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, nhân viên, người lao động; phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; áp dụng công nghệ mới trong sản xuất; không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng; bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị không vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn do lỗi chủ quan...   

                                                   Đức Việt


 

dctttt70nndmmckkdjccc