0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà (Thái Bình): Nhiều biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Hà (Thái Bình): Nhiều biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM) là yếu tố quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng bộ quân sự huyện Hưng Hà đã không ngừng chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.xdtcccnndmax


xdtcccnndmax

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Hưng Hà tham gia gặt lúa giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa bão

 

Để công tác xây dựng tổ chức đảng đạt mục tiêu, yêu cầu; ngay từ đầu năm Đảng ủy quân sự huyện đã chỉ đạo lồng ghép nội dung chương trình xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, nhất là việc chấp hành nguyên tắc Đảng; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; duy trì tốt việc ra nghị quyết lãnh đạo hàng tháng, hằng quý và từng nhiệm vụ. Đảng uỷ, Ban CHQS huyện luôn quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

 

Trao đổi với chúng tôi Thượng tá Nguyễn Văn Hải- Chính trị viên Ban CHQS huyện Hưng Hà cho biết: “Xác định xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Đảng bộ Quân sự huyện đã chú trọng triển khai quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng tới 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Đồng thời tập trung lãnh đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM toàn diện.”.

 

Điểm đáng ghi nhận trong việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD ở Ban CHQS huyện đó là thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện cải cách hành chính quân sự. Theo đó, cơ quan quân sự huyện đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, từng bước đổi mới về phương pháp, tác phong công tác theo hướng gọn, rõ, thiết thực; giải quyết công việc nhanh, đúng kế hoạch. Đồng thời chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp theo 5 tiêu chí về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 

Đi cùng với đó, Đảng ủy luôn chú trọng thực hiện tốt công tác dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, phân công từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng nhiệm vụ công tác. Mọi nhiệm vụ quan trọng đều được đưa ra cấp uỷ, chi bộ bàn bạc thống nhất, quyết định; thực hiện đúng theo các quy chế của Đảng ủy, chi bộ, không có hiện tượng mất dân chủ, hoặc thực hiện sai theo các quy chế. Hàng quý, Đảng ủy, Ban CHQS huyện còn tổ chức đối thoại dân chủ giữa đảng ủy, người chỉ huy với cán bộ, đảng viên, quân nhân trong đơn vị thông qua sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt toàn thể quân nhân; qua đó đã giải quyết kịp thời những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Thực hiện các giải pháp về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng ủy QS huyện đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ được Đảng ủy QS huyện thực hiện theo đúng quy chế, quy định. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên đều được Đảng ủy QS huyện duy trì thường xuyên, nền nếp. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ đều có bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc quy định những điều đảng viên không được làm. Có thể thấy, do làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, những năm qua chất lượng đảng viên không ngừng được nâng lên, qua phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 96% hoàn thành hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ liên tục đạt TSVM, đơn vị VMTD nhiều năm liền.

 

Những năm tới, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Những kết quả và kinh nghiệm thiết thực trên sẽ được Đảng uỷ- Ban CHQS huyện tiếp tục vận dụng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

                                                       Cao Thu Hạnh