0985.456.616

Thứ 3, 23/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên: Hiệu quả từ sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên: Hiệu quả từ sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”

hyttsssssssQK3 online - Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó cũng là nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chặt chẽ, nghiêm túc ở ba cấp (chi bộ; đảng ủy cơ sở và Đảng ủy quân sự tỉnh), bảo đảm thời gian, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực.


Với tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, nội dung kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể cấp ủy, chi bộ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, quy định về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; đồng thời chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị.


hyttsssssss

Hội nghị sinh hoạt “tự soi, tự sửa” Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên

 

Đối với từng cán bộ, đảng viên căn cứ vào nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để kiểm điểm, đánh giá. Phương pháp tiến hành là cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng, Hội đồng Quân nhân tham gia phê bình cho cấp ủy, cấp ủy viên cấp trên và cấp mình.


Theo Đại tá Phạm Ngọc Lượng – Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” là một một trong những biện pháp nhằm đa dạng hóa hình thức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số cấp bách về xây dựng Đảng”. Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách được giao thông qua đợt sinh hoạt; qua tọa đàm, trao đổi để tự soi lại mình, tự đánh giá chính mình, tự đề xuất trước tập thể, cấp ủy, chi bộ và toàn thể đảng viên kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém về trách nhiệm, đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Đợt sinh hoạt thực sự là “chìa khóa” để mở cánh cửa cho lòng dũng cảm, can đảm để nói lên hạn chế, khuyết điểm của bản thân trước tập thể. Không chạy theo thành tích, không bao che cho cấp dưới, không nể nang, né tránh với đồng chí, đồng đội; mỗi đảng viên đều lấy mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị làm mẫu số chung khi đóng góp cho đồng đội. Nhờ vậy, “căn bệnh” ngại nói về khuyết điểm của bản thân đã có “liều thuốc” đặc trị hữu hiệu. Từng đảng viên đã cởi lòng trước tập thể, biết nhận trách nhiệm trước tập thể mà không sợ bị phê bình.


Sau đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, trên các lĩnh vực hoạt động, công tác, từ thao trường bãi tập đến các buổi sinh hoạt, học tập, cũng như trong cuộc sống hằng ngày luôn đầy ắp không khí “tự soi, tự sửa” trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh, không e ngại khuyết điểm, nhìn nhận đánh giá dân chủ, công tâm, thẳng thắn tới từng đảng viên, quần chúng.


Đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa” còn khơi dậy lòng nhân ái, bao dung; tình thương yêu đồng chí, đồng đội, giúp những đảng viên từng có khuyết điểm sửa chữa, khắc phục, rèn luyện bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                                   Lê Cường