0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng uỷ Cục Hậu cần:Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyếtTrung ương 7 (khóa XII)

Đảng uỷ Cục Hậu cần:Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyếtTrung ương 7 (khóa XII)

Sáng 06 - 7, Đảng uỷ Cục Hậu cần tổ chứcHội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyếtHội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cho hơn 130 đồng chí là cán bộ chủ trì các đơn vị và cán bộ, nhân viên cơ quan Cục Hậu cần.Đại tá Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cục Hậu cần chủ trì hội nghị.chchhdncnncnjjanc


chchhdncnncnjjanc

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cục Hậu cần phát biểu tại hội nghị

 

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệtnhững nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, là:Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết sỗ 27- NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 –NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Thông qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiệnnghị quyết,giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm chắc, hiểu rõ những quan điểm, đường lối, chủ trươngcủa Đảng, Nhà nước; nhất là những chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trịtrong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Sau hội nghị, Đảng ủy Cục Hậu cần yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụđơn vị; chú trọng xây dựng các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trên từng lĩnh vực; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm và tạo khí thế thi đua sôi nổi, khắc phục khâu yếu, việc khó; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đức Việt