0985.456.616

Thứ 2, 20/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Chính trị xã hội Đảng uỷ Cục Hậu cần: Quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

Đảng uỷ Cục Hậu cần: Quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII)

Sáng 28 - 12, Đảng uỷ Cục Hậu cần Quân khu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) cho trên 120 đồng chí là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, nhân viên cơ quan Cục Hậu cần.duuuuchccmmnaax


duuuuchccmmnaax

Đại tá Đỗ Thanh Sơn, Bí thư đảng uỷ, Chính uỷ Cục Hậu cần quán triệt một số nội dung của Nghị quyết

 

Nội dung các nghị quyết bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

 

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp trong Đảng bộ Cục Hậu cần nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và nâng cao trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

Đức Việt