1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng uỷ Lữ đoàn 242: Ra nghị quyết lãnh đạo năm 2018

Đảng uỷ Lữ đoàn 242: Ra nghị quyết lãnh đạo năm 2018

Sáng 13-12, Đảng uỷ Lữ đoàn 242 tổ chức hội nghị phiên cuối năm ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức,  Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chi đạo.l242rnqqqladddmmmax


l242rnqqqladddmmmax

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chi đạo hội nghị.

 

Năm 2017, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo đơn vị duy trì duy trì nghiêm công tác huấn luyện, SSCĐ. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 70-75% đạt khá, giỏi; tham gia hội thi,  hội thao các cấp giành thứ hạng cao. Công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị có nhiều chuyển tích cực...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ Lữ đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính qui; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ...

                                                                                                   Đoàn Trang


 

dcccctkkknnnhhhvvff