1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hưng Yên: Tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

hytcktgsNhận thức rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBKT các huyện, thành cũng thực hiện có hiệu quả quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP trên địa bàn.


Đại tá Phạm Ngọc Lượng, ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT ĐUQS tỉnh cho biết: Hàng năm, UBKT ĐUQS tỉnh đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nghiêm quy chế phối hợp công tác KT, GS với UBKT các huyện, thành ủy; tiến hành kiểm tra tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu và những vấn đề nhạy cảm; giám sát mở rộng, toàn diện và kịp thời; chú trọng KT, GS theo chuyên đề đối với tổ chức Đảng gắn với KT, GS đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, củng cố lòng tin, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND và xây dựng KVPT vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác phối hợp KT, GS, Ban Thường vụ ĐUQS tỉnh thường xuyên bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ UBKT các cấp bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, ĐUQS tỉnh đã bổ sung 9 đồng chí vào UBKT đảng ủy các cấp; trong đó, 2 đồng chí được bổ sung vào UBKT ĐUQS tỉnh (Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT); tổ chức 5 lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác KT, GS cho gần 400 đồng chí là Bí thư chi bộ, trợ lý chính trị và ủy viên UBKT của các chi, Đảng bộ trực thuộc và đảng bộ quân sự 10 huyện, thành phố. Qua tập huấn đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ KT, GS của cấp ủy, UBKT, cán bộ kiểm tra các cấp.


hytcktgs

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kim Động kiểm tra mô hình, học cụ trong lễ ra quân huấn luyện 2015


Việc phối hợp với UBKT các huyện, thành ủy và UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tham mưu giúp cấp ủy tiến hành KT, GS đối với các tổ chức Đảng, đảng viên về nhiệm vụ QS, QPĐP theo đúng quy chế. Đồng thời, ĐUQS tỉnh đã phối hợp với 10 huyện, thành ủy kiểm tra đối với 10 ĐUQS huyện, thành phố và 48 đồng chí đảng ủy viên chuyên trách quân sự theo Điểm 2, Điều 30 Điều lệ Đảng; Kiểm tra 20 Đảng ủy xã, phường, thị trấn và hoạt động của các Chi bộ Dân quân cơ động về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh KT, GS được 11 chi, Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Các ĐUQS huyện, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu giúp huyện ủy, thành ủy KT, GS 82 Đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhà trường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP và hoạt động của các chi bộ dân quân cơ động.


Công tác KT, GS của cấp ủy các cấp đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, xây dựng chương trình cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của ĐUQS tỉnh và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị. Thông qua KT, GS đã giúp các cấp ủy, UBKT các cấp đánh giá đúng ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện ở từng địa phương, đơn vị. Nắm chắc và hiểu rõ hơn về nhiệm vụ QS, QPĐP, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện; nhất là về công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; công tác tuyển quân; bổ sung, hoàn thiện kế hoạch xây dựng KVPT; diễn tập xử lý các phương án SSCĐ, PCLB-TKCN...


Đồng chí Trần Thị Tứ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, UBKT các cấp trong ĐUQS tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt công tác KT, GS. Hàng năm, UBKT ĐUQS tỉnh luôn được UBKT Tỉnh ủy đánh giá là đơn vị thường xuyên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phối hợp KT, GS giữa UBKT ĐUQS tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy đã góp phần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức cho các đối tượng về nhiệm vụ QP, QSĐP và trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, tạo điều kiện để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. 

GIA ĐỒNG  


 

dcccctkkknnnhhhvvff