1

Chủ nhật, 22/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng uỷ Trường Cao đẳng nghề số 3: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII)

Đảng uỷ Trường Cao đẳng nghề số 3: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII)

Chiều 31 - 8, Đảng uỷ Trường Cao đẳng nghề số 3 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Đồng chí Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.tcddns3333axtcddns3333ax

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Những năm qua, Đảng uỷ Trường Cao đẳng nghề số 3 đã chủ động trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và vững chắc giữa các thế hệ. Quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác cán bộ luôn bảo đảm nguyên tắc, quy trình, phát huy tốt trách nhiệm các tổ chức, cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận những kết quả đạt được về công tác cán bộ của Đảng ủy nhà trường; đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, không ngừng nâng cao chất lượng công tác cán bộ; coi trọng kiện toàn cán bộ chủ trì ở các cơ quan, khoa chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

ĐỨC VIỆT


 

dctttt70nndmmckkdjccc