0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình: Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 15-5, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.nbbdhhcncjac


nbbdhhcncjac

Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được khen thưởng.

 

Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Ninh Bình đã có sự chuyển biến vững chắc về mọi mặt. Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được giữ vững; xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong các mặt công tác. Tình đoàn kết gắn bó quân – dân tiếp tục được phát huy. LLVT tỉnh đã tích cực tham gia hoạt động phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo” và xây dựng nông thôn mới; xây dựng và bàn giao 06 công trình “thắp sáng đường quê” với trên 10km đường quê được thắp sáng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng; tặng nhiều “Nhà đồng đội”, “Nhà nghĩa tình đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”…

 

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới là: Tiếp tục quán triệt, thực có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc theo tư tưởng của Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tập thể tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện lệch lạc, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VNTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh suất xắc.

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã biểu dương và khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

NGUYỄN QUÝ