0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Đoàn KT-QP 327: Tôn vinh điển hình tiên tiến trong trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Đảng ủy Đoàn KT-QP 327: Tôn vinh điển hình tiên tiến trong trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Sáng 18-4, Đảng ủy Đoàn KT - QP 327 tổ chức Hội nghị sơ kết, gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", giai đoạn (2014-2016). Thiếu tướng Đinh Xuân Ứng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.dkt327777skkkdkt327777skkk

Đảng ủy Đoàn KT-QP 327 khen thưởng các điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện cuộc vận động

 

Trong 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Đảng ủy Đoàn đã xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ, theo hướng "ngắn, gọn, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ". Tạo động lực đột phá vào việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Cán bộ, chiến sĩ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân trên tuyến biên giới.


Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị gắn thực hiện Cuộc vận động với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh biên giới"; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; cảnh giác đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt phương châm bốn cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào" và các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn triển khai hàng chục dự án kinh tế quốc phòng với các mô hình nông lâm, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo và phát triển sản xuất.


Hội nghị xác định phương hướng, mục tiêu và các giải pháp thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới, trong đó tiếp tục gắn Cuộc vận động với thực hiện các phong trào thi đua Quyết thắng; thường xuyên đổi mới phương pháp, cách làm phù hợp với tình hình thực tiễn. Tăng cường kiểm tra, phát hiện và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, tạo động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Tại hội nghị, Đảng ủy Đoàn đã khen thưởng 11 cá nhân điển hình tiến tiến.

                                     Hoàng Tuấn