0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Lữ đoàn 603: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Lữ đoàn 603: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Sáng 11-12, Đảng ủy Lữ đoàn 603 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.603rnnnqldddnnnnaxxx


603rnnnqldddnnnnaxxx

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo

 

Năm 2017, Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, tỷ lệ liên lạc trên các phương tiện đạt 99.98% (vượt 0,18% so với chỉ tiêu nghị quyết); tổ chức thành công Đại hội thi Quyết thắng Lữ đoàn; tổ chức tọa đàm với chủ đề "Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động"; tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị chống phá Quân đội trên không gian mạng; hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ diễn tập; tham gia hội thi, hội thao các cấp đều đạt kết quả tốt.

 

Năm 2018, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết cấp trên; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tổ chức diễn tập, huấn luyện đạt khá trở lên; đảm bảo tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Lữ đoàn đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, thực hiện hiệu quả các mô hình "Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý", "Đường dây nóng", giải pháp "Tự soi, tự sửa" và "Học Bác mỗi ngày"; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tổ chức Đại hội cấp chi bộ nhiệm kỳ 2018- 2020 đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; bồi dưỡng phương pháp, tác phong công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật; lãnh đạo thực hiện nghiêm Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018.

                                                                                                                Đoàn Trang