0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Quân khu: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị

Đảng ủy Quân khu: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại các đơn vị

Từ ngày 27 đến 30-8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) Đảng ủy Quân khu dẫn đầu đoàn công tác Quân khu đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Duyên Hải; Trường Cao đẳng nghề số 19; Lữ đoàn 273; Lữ đoàn 214; Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395); Bộ CHQS các tỉnh Nam Định, Thái Bình và thành phố Hải Phòng.cbdhhhqkkktnnckacv


cbdhhhqkkktnnckacv

Đoàn công tác kiểm tra sổ học tập chính trị của chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395)

 

Qua kiểm tra cho thấy: Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Các đơn vị duy trì có nề nếp ngày chính trị văn hóa tinh thần, đối thoại trực tiếp cới cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP và người lao động. Các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân được củng cố, kiện toàn, hoạt động nề nếp, phát huy quyền dân chủ của quân nhân, nhân viên trong đơn vị; hệ thống sổ sách ghi chép đầy đủ, thống nhất, đúng quy định...


Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu, trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn về xây dựng và thực hiện QCDCCS; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình thực hiện QCDCCS ở các đơn vị thuộc quyền; thường xuyên duy trì đối thoại dân chủ theo quy định. Phát huy tốt dân chủ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy; vai trò các tổ chức quần chúng và hội động quân nhân về xây dựng và thực hiện QCDCCS; gắn thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Duy Hưng