0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam: Nâng cao chất lượng phối hợp công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam: Nâng cao chất lượng phối hợp công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 30-5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS), giữa UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh với UBKT các huyện, thành ủy và UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, UBKT Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng -quân sự địa phương (QP-QSĐP) giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020.skkkthhdncnjjdccc


skkkthhdncnjjdccc

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong nửa đầu nhiệm kỳ, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh và UBKT các huyện, thành ủy, UBKT đảng ủy các khối đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ QP-QSĐP; thường xuyên bám sát nội dung, chương trình, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và kịp thời tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch KT,GS hằng năm; số lượng, chất lượng các cuộc phối hợp KT,GS đều tăng so với cùng kỳ của nhiệm kỳ trước, bảo đảm chặt chẽ, nguyên tắc, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, chất lượng chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng cho hơn 1.000 lượt cán bộ, đảng viên theo đúng quy định…

 

Hội nghị tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện quy chế phối hợp từ nay đến hết nhiệm kỳ là: Tiếp tục tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên về công tác KT,GS, thi hành kỷ luật Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham mưu cho các cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch phối hợp KT,GS nhiệm kỳ và hằng năm; xem xét, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật và theo dõi, chỉ đạo tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; kịp thời kiện toàn UBKT khi có biến động; duy trì nghiêm chế độ, nề nếp hoạt động và việc sơ, tổng kết công tác KT,GS theo quy chế phối hợp.

NGUYỄN QUÝ