1

Thứ 5, 19/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam: Sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương

Chiều 06-9, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, gồm: Nghị quyết 513-NQ/QUTW về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 520-NQ/QUTW về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng; Nghị quyết 623-NQ/QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.duqsthnnnmaaax


duqsthnnnmaaax

Toàn cảnh hội nghị


Thực hiện Nghị quyết 513, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch sử dụng ngân sách; việc phân cấp dự toán lương, phụ cấp và các khoản thuộc chế độ, tiêu chuẩn đạt tỉ lệ 100%. Đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, giám sát; chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp tổ chức 42 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, quy chế của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác tài chính, không để xảy ra tham ô, thất thoát tài sản, ngân sách.


Thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; thực hiện có hiệu quả chương trình y tế số 12 kết hợp quân - dân y, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 7.000 lượt đối tượng chính sách, người có công..


Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW, Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, gắn với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào tăng gia sản, làm dịch vụ (từ năm 2012 đến năm 2017 đạt gần 5 tỷ đồng, bình quân đạt trên 1,3 triệu đồng/người/năm); thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe thường xuyên trên 98%.

ĐỨC VIỆT


 

dcccctkkknnnhhhvvff