1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Sáng 16-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đại tá Đào Tuấn Anh – Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo; đồng chí Bùi Văn Tình - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.duqsthbbbmbbllkkkduqsthbbbmbbllkkk

Đại tá Đào Tuấn Anh - Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nổi bật là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành đầy đủ, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP); duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành chỉ tiêu giao quân, chất lượng tốt; thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp được nâng lên. Hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ QS, QPĐP được tăng cường; quản lý Nhà nước về quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.


Hội nghị đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm là: Phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ; 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh; thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; quan tâm xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ (KVPT); chỉ đạo đẩy nhanh việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn-xã hội, không để bị bất ngờ; kiện toàn, bổ sung phương án sẵn sàng huy động người, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện, diễn tập KVPT ở các cấp; tăng cường các biện pháp giáo dục, nắm, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt “Ngày Đảng”; đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng năm 2017 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ.

Duy Hưng


 

dctttt70nndmmckkdjccc