0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019

Chiều 24-13, Đảng ủy Quân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.duqstnnbbnnvmbncc


duqstnnbbnnvmbncc

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Uy viên Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu tại hội nghị

 

Năm 2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: lãnh đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, tổ chức tốt diễn tập KVPT tỉnh và diễn tập các cấp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hoàn thành công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Chăm lo, xây dựng tổ chức đảng, có nhiều biện pháp đột phá vào nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt của đảng ủy và chi bộ cơ sở.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh: Năm 2019, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, đạt thành tích cao trong tham gia hội thi, hội thao. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, rộng khắp; hoàn thành tốt công tác tuyển quân, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp bảo đảm việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao tính tiền phong gương mẫu của độin ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

Hoàng Tuấn