0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình: 6 nội dung phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2018

Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình: 6 nội dung phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2018

Chiều 08/01, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnhUBKT 8 huyện, thành ủy trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.duqssstnnntnbannnx


duqssstnnntnbannnx

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo đánh giá, năm qua, UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Bình và UBKT các huyện, thành ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp thực hiện nề nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP, trọng tâm là công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; thực hiện Quyết định số 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát 20 lượt chi bộ đạt 100% kế hoạch năm; Cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát 163 lượt đảng viên; nội dung tập trung chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo dõi, chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Điều 32, điều lệ Đảng. Sau kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chi bộ kịp thời rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại.

 

Hội nghị thống nhất xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: Thường xuyên nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu hiệu quả nhiệm vụ quân sự, QPĐP; tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo  khiếu nại của tổ chức đảng và đảng viên; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên trao đổi thông tin, duy trì chặt chẽ, có nề nếp chế độ phản ánh, báo cáo, kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát trong từng thời điểm./.

Văn Dũng