0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Sư đoàn 350: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Đảng ủy Sư đoàn 350: Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Sáng ngày 6/12, Đảng ủy Sư đoàn 350 tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ năm 2018. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Đảng uỷ viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.350rnqqqldddmmmma


350rnqqqldddmmmma

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu phát bểu tại hội nghị

 

Năm 2017, Đảng ủy Sư đoàn 350 đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ. Kết quả nổi bật là: Chất lượng SSCĐ, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập CH – CQ 1 bên 2 cấp trên bản đồ... tiếp tục được nâng lên. Trong năm đã tổ chức phúc tra, xếp nguồn được hơn 8 nghìn lượt quân nhân dự bị, đạt 97%, trong đó, có trên 65% đúng chuyên nghiệp quân sự. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, người chỉ huy, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đổi mới hình thức ra nghị quyết, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đơn vị, nhất là chế độ sinh hoạt, học tập tự phê bình và phê bình của các cấp uỷ, chi bộ, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân uỷ Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các lực l­ượng trên địa bàn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu biểu dương thành thích của cán bộ, chiến sỹ đơn vị đạt được trong năm 2017; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ các nội dung xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, đẩy mạnh công tác thi đua, tuyên truyền, gắn với phong trào TĐQT. Tổ chức luyện tập các kế hoạch, phương án SSCĐ, phòng chống lụt bão - TKCN. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương rà soát, phúc tra xếp nguồn DBĐV, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về động viên Quân đội. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, môi trường văn hoá gắn với tăng cường các biện pháp quản lý, rèn luyện kỷ luật; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội; xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng,, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đức Việt