1

thứ 7, 21/07/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 19: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 19: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)

Sáng 30-8, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 19 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 18-6-1997 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Đại tá Đào Tuấn Anh, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị.dutcdns19999adutcdns19999a

Đại tá Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trong những năm qua, Đảng ủy nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; quá trình nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ được thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; cán bộ được bổ nhiệm cơ bản có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá cụ thể những việc làm được và chưa làm được trong công tác cán bộ, đồng thời đề xuất những chủ trương, giải pháp, nhằm đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường trong tình hình mới.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm về công tác cán bộ của Đảng ủy nhà trường. Đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới các cấp ủy trong Đảng ủy nhà trường cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là việc quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, chất lượng tốt; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những hạn chế trong từng khâu, từng bước của công tác cán bộ, nhất là trong nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo; coi trọng và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, người trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.

NGUYỄN QUÝ


 

dctttt70nndmmckkdjccc