0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu: Hoàn thành tự kiểm tra theo Khoản 2, Điều lệ Đảng

Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu: Hoàn thành tự kiểm tra theo Khoản 2, Điều lệ Đảng

Sáng 08-11, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu tới dự và chỉ đạo Hội nghị tự kiểm tra của Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng (theo Khoản 2, Điều lệ Đảng).tqsssmmcmcnvvvc


tqsssmmcmcnvvvc

Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu biểu quyết thông qua kết luận kiểm tra.

 

Theo báo cáo của Đảng ủy Trường Quân sự Quân khu: Trong những năm qua, Đảng ủy nhà trường đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo toàn diện, đột phá nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Chủ động đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thao trường, bãi tập, phòng học chuyên dùng và phần mềm tương tác thông minh… góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Kết quả thi tốt nghiệp của các đối tượng, 100% hoàn thành nhiệm vụ, có trên 88% khá, giỏi. Công tác nghiên cứu khoa học được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có nhiều đề tài, sáng kiến, giáo trình cấp Bộ và cấp Quân khu được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

 

Tập thể Đảng ủy nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt điểm những tập thể, cá nhân vi phạm.

 

Tại hội nghị, Đảng ủy nhà trường cũng thẳng thắng chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và đóng góp cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường. Đồng thời xây dựng phương hướng, giải pháp khắc phục, trong đó lấy chất lượng và kết quả thực hiện nghị quyết để đánh giá chất lượng tổ chức đảng; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Đảng; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường đánh giá cao kết quả tự kiểm tra của Đảng ủy nhà trường. Đồng chí yêu cầu, sau kiểm tra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế dân chủ ở cơ sở. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên, học viên. Làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, bảo đảm dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt.

                                                       Hoàng Tuấn