1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 242: Xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 242: Xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Sáng 12-3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 242 tổ chức phát động Phong trào thi đua “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022.l242nnckkmkk2018


l242nnckkmkk2018

Lữ đoàn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” , giai đoạn 2012- 2017

 

5 năm qua, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm, 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Giờ học thanh niên tự quản”, “Giờ học kiểu mẫu ở phân đoàn”, “Tổ 3 người bắn giỏi”, “Tổ học tập”, “Đôi bạn học tập”, “Giờ tự quản trong thanh niên”… Tuổi trẻ Lữ đoàn cũng tích cực đẩy mạnh Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, với hàng chục sáng kiến, đề tài được ứng dụng vào thực tiễn công tác huấn luyện.

 

Với những thành tích tiêu biểu, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Đoàn cơ sở Lữ đoàn được các cấp khen thưởng.

 

Phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng”, giai đoạn 2017 - 2022 được Đoàn cơ sở Lữ đoàn xác định với những mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, ĐVTN tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện thể lực; chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; kết quả huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, có 85% khá, giỏi trở lên; hằng năm, các đơn vị đều có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp Lữ đoàn và Quân khu; 85% tổ chức đoàn trở lên đạt vững mạnh, không có tổ chức đoàn yếu kém; 100% đơn vị đủ cán bộ đoàn; có 80% trở lên cán bộ đoàn khá, giỏi, không có cán bộ đoàn yếu kém; 100% thanh niên được kết nạp vào Đoàn sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới; có trên 80% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 

                       

Nhân dịp này, Lữ đoàn tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, giai đoạn 2012 - 2017.

                                                                                                                  Huy Hùng


 

dctttt70nndmmckkdjccc