1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 và Lữ đoàn 454: Tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 và Lữ đoàn 454: Tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong thời gian 2 ngày (4 và 5 tháng 4) Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 và Lữ đoàn 454 tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.dhds2017


dhds2017

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 nhiệm kỳ 2017-2022

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự chỉ đạo, hướng dẫn của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị; công tác đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực, vững chắc. Phong trào thi đua đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của các đơn vị; tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, giữ vững nề nếp, hoạt động ngày càng có hiệu quả, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, khơi dạy được sự sáng tạo của tuổi trẻ. 100% cán bộ, ĐVTN hai đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn giao thông. Nhiều mô hình, công trình thanh niên hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, tiêu biểu như mô hình “Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, dân vận tốt”, “Giờ học thanh niên tự quản”… Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác Hồ dạy. 5 năm qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 405 đã huy động gần 1 nghìn ngày công xây dựng các công trình thanh niên; giới thiệu 75 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng cho 46 đoàn viên ưu tú. Đoàn cơ sở Lữ đoàn 454 có trên 25 sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ được áp dụng vào huấn luyện; giới thiệu gần 100 đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng cho gần 150 đoàn viên ưu tú.


Nhiệm kỳ 2017- 2022, Đoàn cơ sở các đơn vị xác định tập trung giáo dục ĐVTN có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; luôn xung kích đi đầu trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng nề nếp chính quy. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động có chiều sâu; coi trọng bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Đoàn có kiến thức, kỹ năng toàn diện; giữ vững và nâng cao chất lương hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương, nhất là trong xây dựng tổ chức, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX. Các đại biểu trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

NGUYỄN THANH


 

dcccctkkknnnhhhvvff