0985.456.616

Thứ 3, 25/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Huyện Kim Động (Hưng Yên): Nâng cao chất lượng chi bộ quân sự xã, thị trấn

Huyện Kim Động (Hưng Yên): Nâng cao chất lượng chi bộ quân sự xã, thị trấn

 

 

Đảng ủy Quân sự huyện Kim Động vừa phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tiến hành kiểm tra 17/17 chi bộ quân sự các xã, thị trấn của huyện. Qua kiểm tra, đa số đảng ủy các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập chi bộ quân sự đúng cơ cấu, chỉ đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 đúng nguyên tắc, tổ chức hoạt động theo đúng quy chế. Hầu hết các chi bộ quân sự đều duy trì và thực hiện nghiêm nề nếp chế độ sinh hoạt hằng tháng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Việc ra nghị quyết lãnh đạo năm, nghị quyết lãnh đạo tháng được thực hiện đúng quy định.

 

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế đó là: Trong việc chuyển sinh hoạt Đảng có chi bộ thực hiện không đúng quy định; kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên và tạo nguồn phát triển Đảng ở một số chi bộ chưa có nề nếp; hệ thống sổ sách chưa thống nhất...

Thu Thủy