0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên: Chi bộ Quân sự xã, thị trấn sau hơn một năm hoạt động

Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên: Chi bộ Quân sự xã, thị trấn sau hơn một năm hoạt động

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, mô hình chi bộ quân sự xã, thị trấn của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên theo Quy định số 59-QĐ/TW, ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) bước đầu đã thu được những kết quả quan trọng; góp phần tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang địa phương và công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở cơ sở.tldlcjacfffvc


Những kết quả đáng ghi nhận

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi có quy định của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngay trong quý I năm 2017, Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Lữ đã phối hợp tham mưu cho Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải tán các chi bộ dân quân cơ động và thành lập 15/15 chi bộ quân sự xã, thị trấn; kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ và tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, trong đó có 11/15 chi bộ có chi ủy.


tldlcjacfffvc

Một buổi huấn luyện kỹ thuật bắn súng bộ binh của lực lượng dân quân xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ

 

Về cơ cấu của chi bộ, bao gồm: Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, bí thư đoàn thanh niên, chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn; các đảng viên là thôn đội trưởng, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và dự bị động viên. Trong đó, bí thư đảng ủy xã, thị trấn (làm bí thư chi bộ); chỉ huy trưởng ban CHQS xã, thị trấn (làm phó bí thư chi bộ).

 

Thực tiễn qua hơn một năm hoạt động, các chi bộ quân sự đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo ban CHQS phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc; lãnh đạo chăm lo, xây dựng lực lượng dân quân có số lượng và cơ cấu hợp lý, thường xuyên phối hợp giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn-xã hội; làm nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, đùm bọc.

 

Là chi bộ quân sự được Đảng ủy Quân sự huyện đánh giá hoạt động nề nếp, hiệu quả, đồng chí Nguyễn Quốc Vương, Phó bí thư Chi bộ- Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trung Dũng, chia sẻ: “Trước kia là chi bộ dân quân cơ động nên chức năng, nhiệm vụ hoạt động chỉ trong phạm vi hẹp, từ khi Chi bộ Quân sự xã Trung Dũng được thành lập và đi vào hoạt động đến nay đã lãnh đạo toàn diện công tác quân sự, quốc phòng địa phương; vị thế, vai trò của cơ quan quân sự xã được nâng lên. Trong cấp ủy có cả Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, nên khi chúng tôi triển khai nhiệm vụ rất thuận lợi. Chẳng hạn, trong công tác tuyển quân, trước kia thường “khoán trắng” cho cơ quan quân sự, nhưng hiện nay, Đảng ủy, UBND xã ủng hộ cao về vật chất, tinh thần, chỉ đạo quyết liệt hơn và có sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, do vậy năm 2017 chúng tôi hoàn thành vượt chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng tốt”.

 

Cùng trao đổi về mô hình chi bộ quân sự, đồng chí Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy- Bí thư Chi bộ Quân sự xã Thụy Lôi, bày tỏ: “Hoạt động của chi bộ quân sự theo Quy định số 59 của Bộ Chính trị, chính là việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang và công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Bản thân tôi vừa làm Bí thư Đảng ủy xã, vừa kiêm Bí thư Chi bộ Quân sự nên rất thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chi bộ, cũng như lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng của xã”.

 

Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay tổng số đảng viên các chi bộ quân sự xã, thị trấn của huyện Tiên Lữ là 136 đồng chí; chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Các chi bộ đều lãnh đạo hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu về tuyển quân, tuyển sinh, xây dựng và phát triển lực lượng dân quân; diễn tập, hội thi, hội thao; phòng, chống thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới…

 

Những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ

 

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, nhưng qua khảo sát của chúng tôi thì năm 2017 chỉ có 2/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền còn chưa thống nhất nên tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn vẫn còn bất cập, như số lượng đảng viên có chi bộ còn ít, chưa đúng thành phần theo quy định; công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị dộng viên chưa được coi trọng (theo số liệu, sau hơn một năm thì 15 chi bộ chỉ phát triển được 04 đảng viên); chất lượng ra nghị quyết của một số chi bộ có mặt còn hạn chế…

 

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Khiêm, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Lữ, chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, năng lực, uy tín của cấp ủy cùng cấp, nhất là bí thư và phó bí thư chi bộ. Quá trình hoạt động, chi bộ quân sự xã, thị trấn ở Tiên Lữ cho thấy, có những nơi xây dựng quy chế làm việc của chi bộ còn thiếu chặt chẽ; nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa phong phú; việc giải quyết các mối quan hệ của chi bộ còn thiếu linh hoạt; chất lượng đội ngũ đảng viên không đồng đều…

 

Cũng theo đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự huyện, để nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn, thì đội ngũ cấp ủy cần tự học tập, trau dồi kiến thức, đặc biệt là những kiến thức về công tác đảng và công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Bên cạnh đó, đây là mô hình mới nên các cấp ủy cần có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự. Ngoài ra, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ của chi bộ, giữa bí thư với chỉ huy trưởng ban CHQS để tạo nên sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự ở huyện Tiên Lữ đã khẳng định tính đúng đắn của mô hình này. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT và công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Song đòi hỏi các cấp ủy cần tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong thời gian tới.

                                                                    Thanh Sang, Trần Ngọc