1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Huyện Vụ Bản (Nam Định): Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho chức sắc tôn giáo

Huyện Vụ Bản (Nam Định): Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho chức sắc tôn giáo

 

 

Ngày 16-8, Hội đồng giáo dục Quốc phòng -an ninh (QP-AN) huyện Vụ Bản (Nam Định) tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho trên 70 chức sắc, chức việc tôn giáo.


Trong thời gian 2 ngày, các chức sắc, chức việc thuộc các chùa trên địa bàn huyện được nghiên cứu, học tập các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; nội dung cơ bản các luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Biển Việt Nam.


Lớp học nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chức sắc, chức việc tôn giáo ở địa phương, qua đó góp phần tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đức Trung

 

dcccctkkknnnhhhvvff