1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915- 01/7/2015)

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915- 01/7/2015)

Nhà lãnh đạo thời kỳ đổi mớiknnsnvl


Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc (còn gọi là Mười Cúc), sinh ngày 01 tháng 7 năm 1915, trong một gia đình công chức ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tham gia vào phong trào giải phóng dân tộc từ tuổi thiếu niên, đồng chí hai lần bị cầm tù nơi Côn Đảo. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã kinh qua những cương vị công tác quan trọng như: Bí thư Thành ủy Sài Gòn- Chợ Lớn, Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Đất nước thống nhất, đồng chí giữ cương vị Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những trải nghiệm trong những cương vị công tác khác nhau đó đã đưa ông lên vị trí cao nhất trong Đảng- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là thời điểm rất khó khăn của đất nước, nhưng chính ông là nhà lãnh đạo đã khởi đầu thời kỳ đổi mới của đất nước.


Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), trong bối cảnh quốc tế cực kỳ phức tạp, công cuộc cải tổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu phạm sai lầm nghiêm trọng. Đất nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới nhưng bị chủ nghĩa đế quốc bao vây, cấm vận; đời sống của cán bộ và nhân dân gặp nhiều khó khăn; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước bị giảm sút. Với tinh thần kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vững vàng, chủ động, sáng tạo lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, vượt qua thử thách, kiên trì đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với những bước đi và cách làm phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, đó là: Tập trung đổi mới kinh tế, đồng thời từng bước đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; kiên quyết không chấp nhận đa nguyên, đa đảng; coi trọng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.


knnsnvl

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gặp gỡ đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI – Đại hội đổi mới 1986


Để củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã chỉ ra “Những việc cần làm ngay” nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Tận dụng sức mạnh của báo chí, mà đặc biệt là Báo Nhân Dân- Cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước ta, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã công khai trước công luận về “Những việc cần làm ngay” với hàng loạt bài báo (từ số đầu tiên ngày 25/5/1987 đến số cuối cùng ngày 29/9/1990). Lấy bút danh là N.V.L, với ý nghĩa là coi trọng thực tiễn, nói đi đôi với làm, lý luận gắn liền thực tiễn, trong suốt thời gian ấy, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã viết nhiều bài biểu dương, nêu bật những nhân tố điển hình mới, có tác dụng tích cực trong công cuộc đổi mới. Mặt khác, đồng chí tập trung vào mặt trận chống tiêu cực, với quan điểm: “Phải quyết liệt chống tiêu cực thì nhân tố mới mới thật sự có chỗ đứng, giống như có nhổ sạch cỏ dại, diệt sâu rầy thì lúa mới mọc lên vậy”. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Bên cạnh việc nêu gương điển hình thì cần thẳng thắn đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực”. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng thường ví von: “Muốn lúa tốt, cùng với việc chăm sóc, ta phải tích cực nhổ cỏ. Nếu để cỏ dại phát triển, ta sẽ chỉ thu được những hạt lúa lép mà thôi”...


Là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn nêu cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận hiếu với dân, sống trung thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi. Là người đặc biệt chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, mỗi khi hoạch định, ban hành đường lối, chính sách mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh đều xuất phát từ thực tiễn, từ tình hình cụ thể của đất nước. Trước những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đồng chí thường lấy thực tiễn để thuyết phục, kết luận. Đồng chí nói: “Mọi vấn đề đều có thể tranh luận quyết liệt, nhưng đã quyết thì phải theo đa số, rồi thực tiễn sẽ là ông thầy phán xét”. Đường lối đổi mới của Đảng ta hình thành và phát triển từ tổng kết thực tiễn sáng tạo của nhân dân, trong đó có cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Với trọng trách là Tổng Bí thư khóa VI, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhạy bén, chủ động, sáng tạo và khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua những bước hiểm nghèo. Sau gần 30 năm đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thu được những thành tựu rất quan trọng. Từ một nước thiếu lương thực triền miên, chúng ta đã đảm bảo về an ninh lương thực và có lượng gạo xuất khẩu lớn. Từ một nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, chúng ta đã phấn đấu ra khỏi nhóm các nước chậm phát triển và đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, quan hệ đối ngoại mở rộng và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.


Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu của công công cuộc đổi mới đất nước. Bám sát Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những phẩm chất cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vẫn được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện có hiệu quả, nổi bật là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chúng ta kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm; đồng thời, chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập phẩm chất cộng sản cao quý “Tận trung với nước, tận hiếu với dân” và đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; dũng cảm, sáng tạo, kịp thời giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                  MẠNH DŨNG           

dcccctkkknnnhhhvvff